Nabízené balíčky

Testy

Chcete otestovat své znalosti, nebo se připravit na odborné zkoušky?

  • Objednejte si on-line testy
  • Ke všem otázkám dostanete skripta
  • Zkoušet testy si můžete on-line 

Zakoupení testů lze vyřídit za 5 minut, postup jak objednat testy a skripta ve 3 krocích

1) Objednání a zaplacení provedete na e-shopu eKNIHOVNA.cz ZDE
2) Získáte přihlašovací údaje k uživatelskému účtu, přihlášení ZDE
3) Po připsání peněz na náš účet jsou Vám ihned automaticky nahrány skripta a máte přístup k zakoupené sadě on-line testů. 

Přístupové údaje jsou stejné pro oba weby www.skola-investora.cz, www.eknihovna.cz.
Po přihlášení na www.skola-investora.cz máte ihned na úvodní straně seznam zakoupených testů a odkaz na stažení skript. 
Vyzkoušejte si zkušební test ZDARMA, nebo si objednejte testy ZDE

Ceník 

Sada 1000 otázek + skripta Finanční a investiční gramotnost .......... cena 299 Kč 
Sada 6000 otázek + skripta rozdělená do 6 části "Zkoušky odborné způsobilosti na kapitalových trzích" ....... cena 4 990 Kč

Multilicence pro firmy a více uživatelů

2 až 5 uživatelů zvýhodněná cena -10%
6 až 10 uživatelů zvýhodněná cena -15%
10 a více uživatelů zvýhodněná cena -20%

Seznam testů

TestPočet otázekČasový limitTyp testuSpustit
1. část - rozšiřující otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část - základní otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST 3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část - základní otázky - ZÁKLADY INVESTOVÁNÍ3020 min.Pro registrovanéSpustit test
1. část- rozšiřující otázky - FINANČNÍ GRAMOTNOST 3020 min.Pro registrovanéSpustit test
2. část - základní otázky - FINANČNÍ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
2. část - základní otázky - KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
2. část - základní otázky - OBCHODOVÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - rozšiřující otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - rozšiřující otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - základní otázky - INVESTIČNÍ NÁSTROJE3020 min.PlacenýSpustit test
3. část MK 500 - základní otázky - ZAHRANIČNÍ KAPITÁLOVÝ TRH3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - rozšiřující otázky - KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - rozšiřující otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY3020 min.PlacenýSpustit test
4. část - základní otázky - REGULOVANÉ TRHY A JINÉ TRŽNÍ PLATFORMY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - rozšiřující otázky - INDEXY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - rozšiřující otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - základní otázky - INDEXY3020 min.PlacenýSpustit test
5. část - základní otázky - INVESTICE, INVESTIČNÍ STRATEGIE A PORTFOLIO3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - rozšiřující otázky - DERIVÁTY3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - rozšiřující otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - základní otázky - DERIVÁTY3020 min.PlacenýSpustit test
6. část - základní otázky - FINANČNÍ ANALÝZA PODNIKU3020 min.PlacenýSpustit test
Základní burzovní pojmy 1015 min.Spustit test
Zkušební test520 min.ZDARMASpustit test
ČNB - 1. finanční trh, jeho definice, úloha a význam1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1. investiční fondy (otevřené a uzavřené, s právní osobností, podílové fondy, standardní fondy, speciální fondy, fondy kvalifikovaných investorů, například hedgové fondy, private equity, venture capital fondy, nemovitostní fondy, Exchange-traded Fund99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1. poskytovatelé investičních služeb (obchodník s cennými papíry, investiční zprostředkovatel, investiční společnost, vázaný zástupce, zahraniční osoba, která poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky nebo bez umístění pobočky1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1. právní předpisy z oblasti podnikání na kapitálovém trhu týkající se investičních služeb, ochrany před zneužitím trhu a opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML)1313 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1. přijímání a předávání pokynů, provádění pokynů na účet zákazníka, obchodování na vlastní účet, obhospodařování portfolia, investiční poradenství, provozování mnohostranného obchodního systému, provozování organizovaného obchodního systému, umisťování nebo upisování investičních nástrojů1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1. základy finanční analýzy podniku a finančního účetnictví (rozvaha, výkaz zisků a ztrát)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1.1 druhy a vlastnosti, pojem cenného papíru a rozdělení cenných papírů1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1.1 základní investiční strategie1616 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 1.2 pokročilé investiční strategie1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. doplňkové investiční služby1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. obhospodařovatel investičního fondu (investiční společnost), administrátor investičního fondu1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. provozovatel vypořádacího systému, centrální depozitář cenných papírů, organizátor regulovaného trhu, provozovatel mnohostranného obchodního systému a provozovatel organizovaného obchodního systému99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. základy rozboru finančních výkazů (vlastní a cizí kapitál, zadluženost, rentabilita)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. základy souvisejících předpisů z oblasti dluhopisů a dohledu nad kapitálovým trhem1414 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2. základy teorie financí (časová hodnota peněz, vztah mezi výnosem, rizikem a likviditou)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2.1 druhy dluhopisů (státní, komunální, korporátní, hypoteční zástavní list, prioritní, vyměnitelný, podřízený), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované)1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2.1 rizika investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona a možnosti zajištění proti nim1515 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2.2 dluhopisový program, oddělení práva na výnos dluhopisu, schůze vlastníků dluhopisů, sběrný dluhopis1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2.2 rizika ostatních investičních nástrojů a možnosti zajištění proti nim1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 2.3 srovnatelné cenné papíry s dluhopisy (například opční list, investiční certifikát, který není derivátem)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. finanční matematika (úročení)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. hlavní finanční ukazatele (ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. investiční strategie, rizikový profil investičního fondu, způsob rozdělení výnosu1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. postupy při zjišťování a řízení střetu zájmů1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. základní informace o alternativních produktech (například doplňkové penzijní spoření, kapitálové a investiční životní pojištění)1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3. základy občanského práva a obchodního práva1515 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3.1 pojem akcie1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3.2 obdobné cenné papíry představující podíl na emitentovi (například zatímní list, GDR)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 3.3 charakteristika akcií, druhy (prioritní a kmenové), forma (na jméno a na majitele), podoba (listinné a zaknihované), samostatně převoditelná práva88 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4. opatření pro ochranu majetku zákazníka1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4. struktura finančního trhu (primární a sekundární trh, peněžní a kapitálový trh, akciový trh, dluhopisový trh, trh finančních derivátů, trh komoditních derivátů)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4. základní makroekonomické ukazatele, indexy regulovaných trhů, základní principy technické, fundamentální a jiné analýzy a využití jejich výsledků1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4. základní pravidla pro činnost investičních fondů, přípustná aktiva, diverzifikace rizika, portfolio management, měření výkonnosti a rizikovosti portfolií1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.1 pojem derivátu, druhy1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.10 kombinované nástroje (například opce na futures, opce na swapy, forwardový swap, investiční certifikát, který je derivátem)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.11 základy oceňování derivátů99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.2 základní pojmy obchodování s deriváty, užití derivátů (spekulace, hedging, arbitráž), efekt páky1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.3 vypořádání obchodů s deriváty, marže a kolaterál, obchodování s deriváty, regulace obchodů s deriváty99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.4 opce – pojem, uplatnění, call a put opce, krátká a dlouhá pozice, americká a evropská opce, vnitřní a časová hodnota, bod zvratu, standardizace opcí (realizační cena, datum vypršení opce, typy, velikost kontraktu, prémie), základní opční pozice, opční strategie, kryté a nekryté opce, oceňování opcí1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.5 forwardy a futures – pojem, uplatnění, druhy (například měnové futures, futures na akcie a dluhopisy, futures založené na indexech kurzů akcií, FRA), marginové obchody, vypořádání1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.6 swapy – pojem, uplatnění, druhy (úrokový swap, měnový swap, koktejlový swap, akciový swap), vypořádání99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.7 Contract for difference (CFD)88 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.8 komoditní deriváty (například deriváty na suroviny, průmyslové a zemědělské produkty)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 4.9 exotické deriváty (například deriváty na klimatické ukazatele, přepravní tarify, emisní povolenky)66 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 5. pravidla vytváření investičního nástroje nabízeného zákazníkovi, nabízení investičního nástroje vytvořeného jinou osobou1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 5. statut investičního fondu, sdělení klíčových informací, pravidelná informační povinnost vůči investorům1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 5. teorie portfolia, teorie kapitálového trhu, teorie arbitrážního oceňování, teorie efektivního trhu, vliv psychologie na finanční trhy99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 5. účastníci finančního trhu (emitenti, investoři, finanční zprostředkovatelé)1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 5. základní charakteristiky týkající se některých dalších druhů investičních nástrojů (například nástroje peněžního trhu)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 6. cenné papíry vydávané investičními fondy (akcie, podílové listy, podíly), mechanismus vydávání a odkupování podílových listů a investičních akcií1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 6. pravidla jednání obchodníka s cennými papíry, investičního zprostředkovatele a vázaného zástupce ve vztahu k zákazníkovi a mezi sebou navzájem1313 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 6. regulace a dohled nad finančním trhem1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 6.1 způsoby oceňování dluhopisů (nominální cena, diskont, prémie), úrokové sazby a tvorba jejich tržních cen, odkup před splatností, úvěrový rating1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 6.2 způsoby oceňování akcií (nominální, emisní a tržní hodnota), emisní ážio, vyjádření jejich výnosu77 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 7. možnosti řešení sporů vyplývajících z poskytování investičních služeb (například prostřednictvím reklamace nebo finančního arbitra)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 7. pravidla jednání obhospodařovatele a administrátora týkající se distribuce na kapitálovém trhu a pravidla pro nakládání s majetkem investičních fondů, depozitář1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 7.1 základní daňová problematika související s investováním do investičních nástrojů uvedených v § 29 odst. 3 zákona1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 7.2 základní daňová problematika související s investováním do ostatních investičních nástrojů99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 8. poplatky či jiné úplaty spojené s investicí do investičního fondu (poplatek za obhospodařování, vstupní přirážka, srážka za odkup, ukazatel celkové nákladovosti fondu - TER)99 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 8. systém pro odškodnění investorů (Garanční fond obchodníků s cennými papíry)1212 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 8.1 metody uvádění cenných papírů na trh, veřejná nabídka, prodej malé skupině investorů (private placement), primární emise1111 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 8.2 prospekt (jeho cíle, funkce a struktura), emisní podmínky dluhopisů1010 min.Pro registrovanéSpustit test
ČNB - 8.3 informační povinnosti emitentů cenných papírů vůči investorům1010 min.Pro registrovanéSpustit test