Emisní ážio:


Pro vyhodnocení testu odpovězte na všechny otázky.