Právní předpisy

Zákony a přímo závazné předpisy EU

Vyhlášky a opatření ČNB


UPOZORNĚNÍ: Uvedená znění právních předpisů jsou pouze zněním k informaci. Jediným autentickým zněním právních předpisů je znění uveřejněné ve Sbírce zákonů nebo ve Věstníku ČNB.

 

Konzultační materiály a návrhy

Zdroj: Čeká národní banka