Vstupní test

Jste začátečník, drobný investor nebo profesionál?
Ověřte si své znalosti o investování pomocí vstupního testu. 

Spustit vstupní test

Pokud se investování věnujete dlouhodobě, nebo jste zaměstnanec obchodníka s CP, samostatný broker či investiční poradce, můžete si své znalosti ověřit na různě zaměřených testech.

Zkoušky odborné způsobilosti na kapitálovém trhu
(dříve makléřská zkouška) 

Dle zákona se profesionální zaměstnanci dělí na podkategorie (dle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu)

a) osoba jednající se zákazníky
b) investiční makléř
c) obhospodařovatel portfolia
d) investiční poradce
e) osoba provádějící řízení rizik
f) osoba provádějící činnost compliance