Základní burzovní pojmy

10 základních otázek na téma burzovní pojmy
Ověřte si zda ovládáte základní burzovní terminologii
Časový limit: 15 min
Počet otázek: 10
Hranice úspěšnosti: 80 %
SPUSTIT TEST