Začátečník

Základní terminologie potřebná k uspěšné aktivaci obchodního účtu

Býčí trh (Bull- býk) je nazýván rostoucí burzovní trh. Ceny podkladového aktiva(akcie, měny, komodity) na burzách rostou. Býčí trh je opakem medvědího trhu(bear)

Medvědí trh(Bear - medvěd) je nazýván klesající burzovní trh. Ceny podkladového aktiva(akcie, měny, komodity) na burzách klesají. Medvědí trh je opakem bíčího trhu(bull)

Obrázek znázorňuje burzovní symboly: býka jako symbol růstu a medvěda jako symbol poklesu

Long(dlouhá) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí nákup podkladového aktiva(akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena(kurz) podkladového aktiva poroste. Long pozici uzavře investor prodejem. Opakem long pozice je short(krátká) pozice.

Short(krátká) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí prodej zapůjčeného podkladového aktiva(akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena(kurz) podkladového aktiva klesne. Short pozici uzavře investor zpětným nakupem. Opakem short pozice je long(dlouhá) pozice.

Páka
Finanční páka je obchodní nástroj v rámci obchodní platformy, pomocí kterého může investor obchodovat s větším objemem finančních prostředků, než je jeho aktuální nebo počáteční vklad. Pokud například investor vložil svých 1000 Kč a má na obchodním účtu nastavenu finanční páku 1:50, může obchodovat až s částkou 50 000 USD. Varování: finanční páka umožňuje velmi rychlé zisky, ale také
může přinést ztrátu celého finančního vkladu. Při využívání finanční páky se doporučuje využívat funkce automatického uzavírání pozic na cenách, které si předem stanovíte. Především pak stop loss pro maximální přípustnou ztrátu, kterou jsme ochotni akceptovat.

Take profit(realizace zisku) - funkce obchodného systému. Nastavením Take profitu si investor určí při jaké ceně podkladového aktiva(akcie, měny, komodity) chce reaizovat zisk. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje zisk. Opakem funkce Take profit je Stop loss.

Stop loss(realizace ztráty) funkce obchodného systému. Nastavením Stop loss si určíme při jaké ceně podkladového aktiva(akcie, měny, komodity) chceme realizovat ztrátu. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje ztrátu. Opakem funkce Stop loss je Take profit

CFD (Contrakt for Difference) obchodní nástroj, který kopíruje rozdíl cen podkladového aktiva(akcie, indexy, měny, komodity). Obchodování s CFD kontrakty nahrazuje klasický způsob obchodování a držení podkladového aktiva. CFD kontrakty v rámci jedné obchodní aplikace dovolují rychleji a flexibilněji reagovat na změny cen různých podkladových aktiv.

Bezpečnost: Každý investor(zákazník) je majitelem soukromého obchodního účtu. Přístup na každý obchodní účet je zabezpečen heslem. Podobně jako internetové bankovnictví. Na obchodní účet nemá nikdo další přístup. Doporučujeme uchovávat heslo na bezpečném místě a pravidelně si ho měnit.

Odpovědnost: Každý majitel obchodního účtu(investor) je za svá investiční rozhodnutí(obchody) plně odpovědný. I přestože svá investiční rozhodnutí investor s někým konzultuje, měl by mít vždy na paměti, že se jedná o jeho soukromý obchodní účet a jeho finance. Neúspěšný(nezkušený) investor si často nepřizná chybu a své obchodní ztráty svádí na někoho jiného.

Varování: Obchodování na finančních trzích a burzách zahrnuje riziko ztráty části nebo celého vkladu. Doporučujeme, aby se každý investor dostatečně obeznámil s možnými riziky, které obchodování na burzách obnáší. Konkrétně obchodování s CFD kontrakty přináší rychlé a vysoké zisky, ale také rychlé a vysoké ztráty. Riziko ztráty lze eliminovat dodržováním základních pravidel a průběžným vzděláváním v oblasti kapitálových trhů.