Začátečník

Základní terminologie a upozornění na rizika

Býčí trh (Bull- býk) je nazýván rostoucí burzovní trh. Ceny podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) na burzách rostou. Býčí trh je opakem medvědího trhu(bear)

Medvědí trh (Bear - medvěd) je nazýván klesající burzovní trh. Ceny podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) na burzách klesají. Medvědí trh je opakem bíčího trhu(bull)

Obrázek znázorňuje burzovní symboly: býka jako symbol růstu a medvěda jako symbol poklesu

Long (dlouhá) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí nákup podkladového aktiva(akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena(kurz) podkladového aktiva poroste. Long pozici uzavře investor prodejem. Opakem long pozice je short(krátká) pozice.

Short (krátká) pozice - je nazývána obchodní pozice, kdy investor provádí prodej zapůjčeného podkladového aktiva(akcie, měny, komodity). Investor očekává že cena(kurz) podkladového aktiva klesne. Short pozici uzavře investor zpětným nakupem. Opakem short pozice je long(dlouhá) pozice.

Páka (finanční páka)
Finanční páka je obchodní nástroj v rámci obchodní platformy, pomocí kterého může investor obchodovat s větším objemem finančních prostředků, než je jeho aktuální nebo počáteční vklad. Pokud například investor vložil svých 1000 USD a má na obchodním účtu nastavenu finanční páku 1:50, může obchodovat až s částkou 50 000 USD. UPOZORNĚNÍ: Je známo, že o
bchodování na finančních trzích přináší nejne ziskové, ale i ztrátové obchody. Finanční páka způsobuje násobení těchto zisků, ale také násobení ztrát. Díky finanční páce dochází k rychlému zhodnocení fin. prostředků, ale taktéž může finanční páka způsobit rychlou ztrátu. Pokud nemůžete z časových důvodů v obchodním systému sledovat (hlídat) vývoj svých otevřených pozic a není nastavena hranice "stoploss", může dojít ke znehodnocní velké části nebo celého vašeho finančního vkladu. Vždy obchodujte s rozvahou, diverzifikujte a zvláště ze začátku obchodujte s částkou o kterou můžete přijít. Případná ztráta na obchodním účtu by neměla v žádném případě narušit váš osobní ani rodinný rozpočet.    

Take profit (realizace zisku) - funkce obchodného systému. Nastavením Take profitu si investor určí při jaké ceně podkladového aktiva(akcie, měny, komodity) chce reaizovat zisk. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje zisk. Opakem funkce Take profit je Stop loss.

Stop loss (realizace ztráty) funkce obchodného systému. Nastavením Stop loss si určíme při jaké ceně podkladového aktiva (akcie, měny, komodity) chceme realizovat ztrátu. Při dosažení této hranice, obchodní systém automaticky pozici uzavře a realizuje ztrátu. Opakem funkce Stop loss je Take profit

CFD (Contrakt for Difference) obchodní nástroj, který kopíruje rozdíl cen podkladového aktiva (akcie, indexy, měny, komodity). Obchodování s CFD kontrakty nahrazuje klasický způsob obchodování a držení podkladového aktiva. CFD kontrakty v rámci jedné obchodní aplikace dovolují rychleji a flexibilněji reagovat na změny cen různých podkladových aktiv.

Bezpečnost: Jednotlivý investor (zákazník) je majitelem soukromého obchodního účtu. Přístup na obchodní účet je zabezpečen heslem. Podobně jako internetové bankovnictví. Na obchodní účet nemá nikdo další přístup. Doporučujeme uchovávat heslo na bezpečném místě a pravidelně si ho změnit.

Odpovědnost: Každý majitel obchodního účtu (zákazník) je za svá investiční rozhodnutí (ziskové i ztrátové obchody) plně odpovědný. I přestože svá investiční rozhodnutí konzultuje s okolím, měl by se řídit vlastním rozumem a intuicí. Investiční zpravodajství, analýzy nebo doporučení si vždy ověřte na renomovaných zpravodajských serverech. Vždy záleží na majitel obchodního účtu jak se ve finále rozhodne, zda nakoupí nebo prodá. Mějte vždy na paměti, že obluhujete svůj soukromý obchodní účet a své finance. Pokud nevyužíváte služeb aktivní správy portfolia (asset management), ovládáte si obchodní účet zcela sám na vlastní odpovědnost.

Varování: Obchodování na finančních trzích zahrnuje riziko ztráty části nebo celého vkladu. Doporučujeme, aby se každý investor dostatečně obeznámil s možnými riziky, které obchodování na finančních trzích obnáší. Konkrétně obchodování s CFD kontrakty přináší rychlé a vysoké zisky, ale také rychlé a vysoké ztráty. Riziko ztráty lze eliminovat dodržováním základních pravidel a průběžným vzděláváním v oblasti kapitálových trhů.