Expert

Tato stránka je určena zkušeným investorům, zaměstnancům a odborníkům v oblasti investic.

Evropský regulátor ESMA  intervenční opatření k produktům týkající se rozdílových smluv a binárních opcí nabízených retailovým investorům.

Níže přinášíme celou zprávu ESMA, která byla zveřejněna v českém jazyce dne 27. 3. 2018.

Intervenční opatření orgánu ESMA k produktům

Intervenční opatření orgánu ESMA k produktům týkající se rozdílových smluv a binárních opcí nabízených retailovým investorům

Binární opce 

Opatření zakazuje uvádění na trh, distribuci nebo prodej binárních opcí retailovým investorům.