Psychologie obchodování

Psychologie je na finančních trzích často podceňována, přitom je stejně tak důležitá jako znalost a správné užívání pákového efektu, stanovení příkazů nebo orientace v hospodářských výsledcích. Špatně zvládnutá psychologie obchodování dokáže zásadně ovlivnit a pak také zcela zmařit veškeré plány i očekávání týkající se ziskovosti obchodování na finančních trzích a burzách především. Hlavním viníkem je přitom převládající optimismus  úspěšných obchodů. Zvláště na počátku u tréninkového (demo) obchodním účtu, kde začínajícímu obchodníkovi pravidelně daří získávat výnosy za pomoci malých investovaných částek, které tvoří zisk.

Největším nepřítelem je chamtivost každého z nás. Každý chce přirozeně více a více, jen málo z nás se spokojí z málem. Neustálé zvyšování investované částky a pozitivní odezvy odhadů ve většině případů vedou ke zvýšení sebevědomí a ztráty sebekázně. Věříme si a více riskujeme, máme důvěru ve své vlastní schopnosti, přičemž přestáváme dodržovat některá základní pravidla obchodování na finančních trzích. V první řadě je to diverzifikace rizika, tedy neinvestovat do jedné transakce více než 2 až 3 % celkového kapitálu. Dalším nepsaný pravidlem je dodržování maximální 10-ti násobné páky. Někdo může namítat, že to nelze vztahovat na všechny aktiva nebo trhy. Ano, výše uvedená pravidla byla uvedena jen jako příklad. Ke každé investici a jednotlivému obchodnímu případu je potřeba vždy přistupovat individuálně a především obezřetně.

V této kapitole se učíme úplným základům investování, tedy jak vstupovat na úplném začátku "do trhu" maximálně opatrně, neboli konzervativně. Pro začátečníky můžeme doporučit, aby si v rámci optimalizace, nastavili investiční portfolio tak, aby nedošlo ke ztrátám větším, než je ztráta provize. A právě od toho by se měl odvíjet celý obchodní systém začátečníka, tedy tak abychom zvládali dokonale psychologii obchodování. Pokud zvládneme psychologii obchodování, tedy včetně přijímání ztrátových obchodů, můžeme se posunout dál. Na začátku si však dejme základní cíl neztrácet provize a riskovat pouze do výše poplatků a provizí, pak může dále stavět další strategie založené na vyšším riziku s cílem dosáhnout vyšších výnosů.

K tomu, aby mohl investor na finančním trhu uspěl, nepotřebuje vysokoškolské tituly, ani žádné zvláštní ekonomické vzdělání. Někdy stačí mít intuici, mít otevřené oči a nejlépe být v těsném kontaktu se vším, co s finančním trhem souvisí. Vzdělání však není určitě na škodu, doporučujeme zcela se seznámit s technickou a fundamentální analýzou akcií a taktéž díky internetu sledovat burzovní data. Na psychologii obchodování má velký vliv on-line zpravodajstvím, především pak zprávy o geopolitické situaci v citlivých částech světa. Pro někoho mohou být desítky zpráv denně každodenní potravou, naopak pro jiného důvodem k panice a unáhleným rozhodnutím.

Na závěr je potřeba otevřeně zmínit, začátečníka ani profesionála by obchodování na finančních trzích nemělo dlouhodobě příliš stresovat, pokud kvůli otevřené obchodní pozici nespíte a strachujete se, nemáte správně zvládnutou obchodní psychologii a dříve nebo později se to projeví na vašem zdraví a také obchodní bilanci.