Škola investora

Manuál

METATRADER 4

 

Investiční platforma MetaTrader 4 je v současné době nejvíce pokročilou a nejoblíbenější platformou, která nabízí způsob, jak pohodlně obchodovat s větším počtem aktiv. Platforma je vhodná jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé uživatele.

Platformu, zkráceně označovanou jako MT4, je velice jednoduché získat i používat. Hlavní výhodou tohoto nového softwaru je zejména možnost konvenčního obchodování, které nabízí využívání různých investičních strategií, ale také využívání různých obchodních produktů, jako je forex, akcie, komodity či indexy.

Platforma nabízí též možnost řízení rizika v podobě velkého množství příkazů, jako jsou stop či limitní příkazy a uživatel má přitom k dispozici velké množství grafů a analýz.

  1. ČÁST

V této části naší e-knihy se dozvíte, kde a jakým způsobem získat platformu MetaTrader 4 (MT4).

Nemusíte se ničeho obávat, vše vám objasníme krok na krokem.

 

Získání a instalace platformy MT4

Pokud si přejete práci s investiční platformou vyzkoušet, nyní je vhodná příležitost. Vstupte na stránky Finexo.com a ve spodní části webového portálu klikněte na zkratku „MT4“ pod záložkou „PLATFORMS“. Ihned budete přesměrováni na stránku, kde si můžete program stáhnout.

Jakmile budete přesměrováni, klikněte na zeleně označený obdélník s nápisem „Download MT4“

 

Tímto krokem započne instalace platformy do Vašeho počítače. V dalším kroku je zapotřebí souhlasit s podmínkami, které Vám umožní v instalaci programu pokračovat.

 

Zatrhněte políčko „Ano, souhlasím se všemi podmínkami licenční smlouvy“ a jednoduše klikněte na tlačítko „Další“.

 

Poté vám bude nabídnuta možnost přihlásit se ke komunikaci s dalšími osobami, které produkt využívají. I přesto, že se k tomuto kroku neodhodláte, s největší pravděpodobností se mezi tím vaše platforma MT4 nainstaluje do vašeho zařízení a již budete moci s ní začít pracovat.

V úvodním kroku uvidíte tabulku, která požaduje zvolení vhodného serveru.

 

 

V zobrazené tabulce se rozhodujete, zdali si založíte účet „Finexo-Live“ nebo „Finexo-Practise“. Pokud máte v plánu založit demo účet, pak zvolte variantu „Finexo-Practise“.

 

Jakmile vyberete jednu z variant můžete ji odkliknout za pomoci tlačítka další. V případě volby „Finexo-Practise“ se rozhodujete, zdali dále zvolíte možnost „Existující obchodní účet“, „Nový demo účet“ nebo „Nový reálný účet“. S největší pravděpodobností máte v plánu produkt na začátek vyzkoušet, a proto doporučujeme využít verzi zvanou „demo účet“. Jakmile tuto možnost označíte, klepněte na tlačítko „Další“.

 

 

V dalším kroku tedy zatrhněte možnost „Nový demo účet“ a po kliknutí na tlačítko „Další“ již přejdete k vyplnění osobních údajů.

 

Pokud jste začínajícícm uživatelem, doporučujeme vám otevření demo účtu, který je k využívání zcela zdarma a funguje bez skutečných investic. Eliminujete tím možné riziko ztráty a zároveň si otevřete možnost získat určité zkušenosti a schopnosti, jak se na tru pohybovat a jak správně a efektivně platformu využívat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téměř okamžitě se vám zobrazí tabulka, do které je třeba zadat osobní údaje jako je jméno, kontaktní informace, typ účtu, hodnotu vkladu a velikost páky. Můžete odsouhlasit možnost zasílání novinek na e-mail. Pokud vše zadáte, klepněte na možnost „Další“.

 

Když tak učiníte, budete za pomoci e-mailu vyzváni k potvrzení účtu přes zadanou e-mailovou adresu a již bude váš účet zcela funkční. Získáte přihlašovací údaje, včetně vašeho osobního čísla, bude vám též sdělena velikost pákového efektu a využívaný systém.

N ezapomeňte si veškeré získané údaje pečlivě zapamatovat, nebo ještě lépe někam zapsat.

Při každé další práci se systémem budete vyzváni k přihlášení. Jako přihlašovací jméno s největší pravděpodobností použijete osobní přidělené číslo nebo e-mailovou adresu a heslo, které jste si sami nastavili.

_____________________________________

Poznámka – jiný způsobem přihlášení

Jiným způsobem, jak se přihlásit do systému, je využít stránky FINEXO.COM, kde za pomoci nabídky „Otevřít zkušební účet“, uskutečníte registraci do cvičného účtu za pomoci poskytnutí identifikačních údajů, konktaktních informací a vytvoření vlastního hesla.

Finexo.com ↦ Otevřít zkušební účet

 

 

Odkaz na možnost otevřít zkušební účet u společnosti Finexo.com je možné ve spodní části stránek organizace Finexo.com. Jedním klikem na zmíněný odkaz „Otevřít zkušební účet“ se dostanete na zobrazenou stránku pod tímto textem.

 

K registraci potřebujete zadat svoje jméno, příjemní, kontaktní údaje, heslo a jeho potvrzení, vyplnit bezpečnostní otázku a zadat její odpověď. V této fázi popřípadě můžete zadat reklamní kód a v případě volby se nechat informovat o novinkách. Jakmile vše zadáte, klikněte na tlačítko „Další“.

Nezapomeňte si údaje zapamatovat nebo zapsat. Poté přejděte do svého e-mailu, který jste do přihlašovacích údajů zadali a svoji registraci potvrďte. Teprve poté bude váš účet zcela aktivní. Za pomoci zadaných údajů se můžete též přihlašovat v horní části stránek pod názvem „Přihlášení“, kde se též dozvíte své přihalšovací údaje.

Bylo vám přidělo přihlašovací jméno a heslo znáte. Již se tedy můžete přihlásit do systému.

_______________________________________

 

Do systému uvedete přihlašovací jméno, heslo a vyberete server, tedy zdali se přihlašujete k „Finexo-Live“ nebo „Finexo-Practise“. V tomto případě budete pravděpodobně volit „Finexo-Practise“.

Pro jednoduší práci s platformou můžete využít funkci uložení údajů o účtu, což vám ušetří přihlašování při každém připojení k systému.

Uložení informací o účtu lez provést přímo v okénku, které se nachází pod výběrem serveru.

Poté už stiskněte pouze tlačítko „Přihlásit“ a můžete začít s platformou pracovat nebo se s ní seznamovat. Vše bude vypadat stejně tak, jako byste pracovali a investovali v reálném účtu. Na základě fiktivních financí můžete investovat a posoudit, zdali se vám daří nebo naopak nejste typem člověka, který je schopen investovat. Mějte však na paměti, že cvik dělá mistra a investičním schopnostem se dá rozhodně naučit a začít tak vydělávat reálné peníze.

 

V případě, že se rozhodnete neregistrovat dříve, než pochopíte základní souvislosti a vztahy této platformy, je to možné, ovšem vaše nabídka v užívané platformě bude poněkud omezená. Přesto se můžete naučit základní práci s ní a seznámit se tak s jejími základními funkcemi. Pro jednodušší práci bude v dalším textu ukázána jak práce bez přihlášení, která může být pro lepší pochopení značně jednodušší, tak budou vysvětleny také jevy, které bez předchozího otevření účtu není možné praktikovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ČÁST

 

V této části se naučíte využívat nejzákladnější funkce systému, které jsou umístěny na horním panelu celé platformy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznámení se základními funkcemi platformy MT4

Platforma MetaTrader 4 není k používání nijak složitá, přesto při pohledu na čtyři anglicky vyhlížející grafy, můžete mít opačný pocit. Není se však čeho obávat, protože systém je nastaven tak, aby co nejlépe vycházel vstříc uživatelům a aby bylo jednoduché s ním pracovat. Ničeho se tedy nelekejte, začneme hezky popořádku.

S největší pravděpodobností se v současné chvíli díváte na obrázek zobrazený níže. Pokud jste přihlášeni, pak se jistě potýkáte také s modrými a červenými tabulkami, které nabízejí možnost okamžitého prodeje či nákupu, a tudíž obsahují pojmy jako „sell“ a „buy“.

V této chvíli si představíme jednotlivé funkce platformy MT4 a tak se s ní blíže seznámíme.

ZÁHLAVÍ

 

Označené záhlaví vám udává, na kterém účtu se právě nacházíte, konkrétně vidíte, že užíváte produkt zprostředkovaný společností Finexo (pratice nebo live) a že se jedná o produkt MetaTrader 4. Také se vám ukazuje, který graf je aktuálně otevřen. Zároveň můžete na svém monitoru sledovat, že se jedná o demoúčet, kde je uvedeno vaše osobní, respektive přihlašovací číslo. Při reálném obchodování můžete mít zároveň otevřený skutečný i demo účet a pak je vhodné pravidelně kontrolovat, na kterém účtu se právě nacházíte. Aktuálně zvolený účet je totiž pro vaši další aktivitu zcela výchozí a záměna účtů by vás mohla vyjít draho. My se v každém případě nacházíme na zkušebním účtu, kde je právě otevřen graf EURUSD, H4.

Hned pod zmíněným záhlavím tabulky se nachází různé nástroje, se kterými je možné dále pracovat. Některé slouží k přihlášení či nastavení účtu, jiné slouží k upravení či využívání různých potřebných nástrojů. Jejich konkrétní využití si přiblížíme dále v textu.

 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SOUBOR

Ihned pod záhlavím, kde jsou uvedeny osobní údaje se nachází nabídka SOUBOR.

Při rozkliknutí nabídky „Soubor“ se vám zobrazí následující možnosti.

 

 

 

Nyní je systém MT4 zcela aktivní a připojený k aktuální síti, proto se vám může zdát, že je trochu odlišný od předchozích snímků obrazovky. Zejména jsou patrné modré a červené tabulky, které nabízejí přímo možnost prodeje a nákupu měn. V této chvíli si jich zkuste nevšímat a zaměřit se na důležitější prvky celého systému.

Soubor ↦Nový graf

Tato možnost vám nabídne zobrazení jednoho konkrétního grafu zvoleného měnového páru za zvolené časové období a se stálou aktualizací údajů. Graf následně jednoduchým stisktnutím křížku v pravém horním rohhu vypnete.

Soubor ↦Uložit jako/Uložit jako obrázek

Tato možnost vám nabízí uložení průběhu změn a to ve formátu Excel nebo ve formátu obrázku.

Soubor ↦ Založit Účet

Nabídka vám umožňuje založit nový účet či se přihlásit ke stávajícímu Obchodnímu účtu.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA POHLED

Záložka Pohled slouží především k potřebnému nastavení jednotlivých prvků na vaší obrazce a tedy v celém systému. Nabídka Pohled vám tak umožní pracovat s celým systémem, vkládat jednotlivé položky nebo je odebírat. Upravíte tak vzhled celého systému a můžete s ním lépe pracovat.

 

 

Tato záložka slouží také jednak k nastavení potřebného jazyka, v našem případě je nastaven jazyk český. Nabídka dále umožňuje zobrazení nástrojů, které můžete s touto pomocí skrýt nebo naopak odkrýt. Jedná se zejména o odkrytí nabídky „Trh“, „Okno údajů“, „Navigátor“, „Terminál“, „Tester strategií“ či „Konverzace“. Zkuste si jednotlivé body postupně odkliknout a podívat se, jak se umisťují a co vám zobrazují, poté je opět zkuste skrýt. Úplně stejným způsobem můžete pracovat s „Lištou grafů“ a „Stavovou lištou“, která se nalézá též v nabídce „Pohled“.

Kromě uvedeného vám tato záložka pomůže zobrazit grafy na celou obrazovku.

Jak jednotlivé nástroje fungují a je se používají se dozvíte v textu dále, teď je pro vás důležité, abyste se uměli orientovat v nabídce a abyste dokázali jednotlivé nástroje otevřít a po skončení práce s nimi případně opět uzavřít.

Funkce Navigátor

Pro užívání platformy je tato funkce značně důležitá, protože nabízí možnost přepínat mezi jednotlivými vytvořenými účty, tedy těmi reálnými a samotnými demoúčty.

 

Pro lepší pochopení jednotlivých souvislostí vám poslouží následující obrázek, pokud si však funkce vyzkoušíte také sami, určitě to bude lepší. Jak vidíte, jsou otevřeny záložky Okno údajů, Navigátor, Trh a Tester strategií.

 

 

ZÁKLADNÍ NABÍDKA VLOŽIT, GRAFY, NÁSTROJE, OKNO A NÁPOVĚDA

Tyto záložky jsou sice také důležité, ale slouží zejména ke změně vzhledu jednotlivých grafů a jejich přizpůsobování lepší orientaci v daném prostředí. Některé z nich jsou naopak určené spíše pro pokročilé užívání a nyní tedy budou v objasňování textu vynechány. Postupně vás však s jejich důležitými body seznámíme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3a. ČÁST

 

NABÍDKA STANDARD

Ve třetí části práce se naučíte pracovat s důležitými prvky celého systému.

 

V této části práce bude zaměřena pozornost na nabídku „Standard“

 

 

 

 

 

Nabídku standard s největší pravděpodobností při otevření platformy na první pohled neuvidíte. Ačkoliv je umístěna v záhlaví, hned pod hlavním panelem, můžete ji odepnout a připnout kamkoliv do prostoru. Učiníte to tak, že ji za pomoci levého tlačítka myši a současným uchopením za levý okraj přenesete na potřebné místo. V této chvíli již vidíte, že nabídka je skutečně označena jako „Standard“.

 

Pokud nabídku standard ani tak nikde nevidíte, postupujte následujícím způsobem: Pohled ↦ Nástroje ↦ Standardní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZBOR NABÍDKY STANDARD

Vytvořit nový graf

Profily

 

 

TRH

OKNO ÚDAJŮ

NAVIGÁTOR

 

TERMINÁL

TESTER STRATEGIÍ

Pokud najedete šipkou na danou ikonku, systém vám již sám řekne, o jakou funkci se jedná.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standard ↦ Trh

Otevřít nabídku trh je pro vás teď jistě snadné. Následující obrázek ukazuje, jak otevřená nabídka trh vypadá.

 

Okénko trhu lze libovolně zvětšovat či zmenšovat a přizpůsobovat tak aktuálnímu využití. Je důležité si prvně všimnou časového zobrazení, které se ve složce trh zobrazuje. Je nutné, aby byl tento čas shodný s časem, který můžete vidět v pravém rohu vašeho počítače či jiného zařízení. Pokud se čas neshoduje, pak je nutné tento čas přizpůsobit a závadu odstranit.

Sekce trh zobrazuje záložku symbol, pod kterou jsou vymezeny jednotlivé párové měny, které jsou doplněny o červenou klesající šipku nebo naopak zelenou rostoucí šipku.

Směrem doprava od symbolů v sekci trh narazíte na poptávkový a nabídkový sloupec, pod nímž se nacházejí konkrétní hodnoty daného měnového páru. Jedná se o číslo, za kterým následují čtyři desetinná místa, z nich čtvrté je nazýváno jako pip. Je důležité si povšimnout, že v případě měnových párů, které obsahují japonské jeny, jsou za číslem obsazena pouze dvě desetinná místa, a tudíž se pipem nazývá druhé desetinné místo v pořadí.

Při rozkliknutí podoblasti podrobnosti zvoleného měnového páru můžete sledovat jeho maximální a minimální denní limity a zároveň můžete v sekci obchodování využít konkrétních grafů s podrobným popisem.

Záložka graf ticků nabízí konkrétní zviditelnění pohybu zvoleného měnového páru, což zobrazuje každý minimální pohyb, který se na daném měnovém trhu uskuteční. Ke změnám dochází v pravidelných časových intervalech, které jsou velice krátké.

Nezapomeňte zkontrolovat časové vymezení

 

Trh ↦ Zobrazená nabídka pravým stisknutím myši

Pravděpodobně jste si již všimli, že pokud kamkoliv v oblasti „trhu“ kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se vám následující tabulka.

 

Nabídka se skládá z mnoha různých ukazatelů, které jsou při práci s platformou velice užitečné.

Trh ↦ Nový pokyn – tato funkce slouží pro uzavírání nových obchodů. Tuto funkci lze otevřít stisknutím pravého tlačítka myši kamkoliv do grafu. Při rozkliknutí této funkce se vám otevře nové okno, ve kterém se přímo obchody provádějí. Proces otevírání a uzavírání obchodů si ukážeme později.

Trh ↦ Okno grafu – tato funkce slouží k zobrazení celého zvoleného grafu, který můžete libovolně posouvat směrem vzad a podívat se tak na celý jeho vývoj.

Trh ↦ Graf ticků – takzvaný tickový graf slouží k podrobnému sledování grafů, protože zobrazuje ty nejmenší pohyby. Jeho nevýhodou je nemožnost sledování průběhu vývoje v delším období a podívání se do historie jeho vývoje. Graf ticků můžete jednoduše rozbalit také pod nabídkou trh, kde se „graf ticků“ nachází přímo vedle záložky „symboly“.

Trh ↦Hloubka trhu- tato funkce nabízí poněkud negrafický pohled na vývoj daného měnového páru.

Trh ↦ Specifikace – v této záložce se ukrývá možnost nalezení bližších informací k danému měnovému páru, včetně výpisu ohledně spreadu, počtu desetinných míst, měny, kurzu, zisku či odchylek.

Trh ↦ Spread, maximum/minimum, čas, automaticky uspořádat, mřížka – tyto funkce slouží k přesnému nastavení okna „trhu“, kde můžete využít kromě sloupců nabídky a poptávky také zobrazení spreadů, minima, maxima a času. Pro lepší orientaci můžete využít zobrazení tabulky bez mřížky. Následující graf ukazuje, jak vypadá „trh“ v rozšířené podobě, kterou jsme si sami nastavili za pomoci pravého tlačítka myši.

Rozšíření nabídky trh

Za pomoci stisku pravého tlačítka můžete přidat či odebrat různé parametry v sekci trh a nastavit si tak ty hodnoty, které právě potřebujete u měnových párů sledovat.

 

____________________________________

Doplnění nabídky STANDARD

Ačkoliv jsme již v textu její některé funkce již přiblížili, nyní se na ni zaměříme ještě podrobněji a vysvětlíme si funkce, které jsme na začátku vynechali.

Standard ↦ Vytvořit nový graf

Pomocí této funkce můžete zvolit graf měnových párů, který chcete aktuálně pozorovat či se s ním blíže zaobírat. Co se týče grafů zobrazených čtyř grafů uprostřed platformy, i ty můžete libovolně zaměňovat za grafy, které chcete aktuálně sledovat.

Výměna grafů uprostřed platformy

Pokud si přejete mít neustále zobrazené jiné grafy, než které jsou tam původně, stačí otevřít nabídku „trh“, vybrat měnový pár, který chcete zobrazit místo stávajícího grafu, kliknout na něj levým tlačítkem myši, tlačítko podržet a přetáhnout do jednoho ze stávajícího grafu. Tím dojde k jeho výměně.

Standard ↦ Profily – tato funkce slouží k bližší práci s grafy a nastavením profilů.

Standard ↦Nový pokyn – tato funkce slouží k otevírání obchodů, blíže si specifikujeme později.

 

Standard ↦ Terminál

V předchozím textu jsme si ukázali, že zobrazení nabídky „terminál“ můžeme zapnout dvěma různými způsoby. Jednodušší možností je rozkliknout ikonku, umístěnou v horní části panelu. Ikonka má tvar tabulky.

Terminál obsahuje různé informace, které se týkají investičního účtu, jeho historie či alarmu nebo zobrazují možnosti poštovní schránky. Přístupné jsou též záložky jako je Obchod, Knihovna, Strategie, Deník. Tyto informace naleznete ve spodní části, pod grafy. Nejvíce vás v této funkci terminál bude zajímat asi záložka „Obchod“, kde můžeme sledovat zásadní obraty, změny a zisk/ztrátu, která se k účtu váže. Proto si pečlivě poznamenejte, jak při náhodném vypnutí nebo překrytí jinými funkcemi, opět funkci terminál nalézt. Nejjednodušší je kliknout na ikonku v nabídce Standard.

 

 

Standard Terminál OBCHOD

Stav záložky obchod můžete sledovat v šedě označeném řádku, kde můžete pozorovat svůj zůstatek, majetek, marži, dostupnou marži či výšku marže. Pokud tedy uzavřete nějaký obchod, vidíte zcela detailně všechna tato čísla a na konci řádku můžete sledovat také zisk nebo zisk pohybující se v minusových hodnotách, tedy ztrátu.

Popis jednotlivých záložek v sekci „Obchod“

Zůstatek: zde je patrná výše účtu z uzavřených obchodů

Majetek: Tato hodnota se neustále mění a zobrazuje též výši účtu z uzavřených obchodů

Marže: zde je uvedena hodnota finančních prostředků konkrétně jejich výše, které jsou použity pro aktuálně otevřené obchody. Po uzavření obchodů se částka z této marže odepíše a připíše se na účet.

Dostupná marže: jedná o finance, které je možné investovat do dalších transakcí.

Výška marže: vypočítá se jako vydělení majetku a použité marže. Pokud je marže klesající a dostane se pod 50 %, je potřeba finance doplnit nebo se začnou uzavírat právě prováděné obchody, a tudíž dojde k jejich uzavírání. Je třeba si tuto hodnotu pečlivě neustále hlídat.

Zisk: zde je vidět celkový zisk nebo záporný zisk, tedy ztráta, který se mění v závislosti na průběhu otevřených obchodů a je odečten o swap i provize.

Popis jednotlivých záložek v sekci „Obchod“ po otevření některého z obchodů

Pokyn – zde vidíte číslo obchodu, který jste uzavřeli

Čas – zde je zaznamenán přesný čas, kdy jste obchod uzavřeli

Typ – zde je zaznamenáno, zdali jste měnu koupili nebo prodali (buy/sell)

Lotů – zde je zachyceno, jakou má obchod hodnotu v letech

Symbol – zde je ukázáno, s jakým měnovým párem jste obchodovali

Cena – v této sekci je zachyceno, za jakou cenu jste obchod provedli, tedy za kterou jste obchod otevřeli

S/L – tato položka zobrazuje, zdali využíváte některý z příkazů k zastavení ztráty

Realizovat zisk – zde vidíte, jaký je váš zisk z provedeného transakce

Cena -aktuální cena, za kterou se obchoduje

Provize – zde je patrná výše provize

Swap – tato hodnota zobrazuje poplatek za držení pozice po dobu delší než jeden den.

Zisk – zde můžete pozorovat, jak se mění výše vašeho zisku či ztráty do uzavření transakce, tato hodnota nezahrnuje cenu provize, daně ani swap.

 

Pokud si přejete nabídku rozšířit, klikněte pravým tlačítkem do prázdného bílého místa v sekci obchod a můžete změnit zobrazení zisku, a to v bodech, depozitní nebo křížové měně. Zároveň můžete přidat či odebrat ukazatele provize, daně, komentáře, automaticky uspořádat a mřížka.

 

Pravým klikem kamkoliv v otevřené záložce „obchod“ do šedého řádku lze obchody dále upravovat, stanovit si limity nebo dávat nové pokyny či pokyny zavírat.

Standard Terminál ↦ EXPOZICE

Tato záložka nás v této chvíli nebude příliš mnoho zajímat.

Standard Terminál ↦ HISTORIE ÚČTU

V této záložce jsou zaznamenány všechny uzavřené obchody, čekající odstraněné pokyny nebo vklady a výběry. Vše je zobrazeno podobně jako v záložce obchod a nabízí tedy velice dobrou orientaci.

Zisk/ztráta: v této sekci je patrné, zdali došlo v již uzavřených transakcích k zisku či ztrátě, a v jaké výši.

Vklad: tato hodnota ukazuje, kolik bylo vloženo peněz při zakládání účtu.

Výběr: peníze, které byly z investičního účtu již vybrány.

V této záložce však vidíte také další ukazatele, ve většině případů však korespondují s nastavením v sekci Obchod.

Standard Terminál ↦ ZPRÁVY

Tato záložka slouží ke komunikaci s brokerem, který vám může tímto způsobem doručovat aktuality týkajících se trhu. Popřípadě zde může probíhat i jakákoliv jiná komunikace.

 

Standard Terminál ↦ ALARMY

Tato funkce je vhodná zejména tehdy, chcete-li být upozorněni na dosažení určité cenové úrovně. Alarm vás na tuto skutečnost upozorní přesně ve chvíli, kdy bude protnuta daná cenová hladina, kterou jste si předem nastavili.

Je nutné podoktnout, že veškeré upozornění si nastavujete zcela sami, nemůžete tedy čekat, že vás platforma jako začátečníky bude na něco upozorňovat. Je tedy určitou nutností naučit se s touto funkcí efektivně pracovat.

Nejdříve rozklikněte ve spodní části celé obrazovky záložku „Alarmy“.

 

Poté umístěte kurzor kamkoliv do bílého pole a stiskněte pravé tlačítko myši. Objeví se vám nabídka a vy kliknete na možnost vytvořit.

Objeví se vám následující nabídka, na základě které si můžete libovolně nastavit, co potřebujete.

 

 

Nejdříve je potřeba, aby bylo tlačítko „Zapnout“ zatrhnuto. Jestliže je, můžete pokračovat dále. V možnosti „akce“ zvolte například možnost „sound“, s symbolech si zatrhněte, jaký měnový pár vám má alarm hlídat. V jakém časovém období si přejete měnový pár hlídat zvolíte v sekci „platnost“. V možnosti hodnota si zvolte cenovou úroveň nebo čas, který je nutné hlídat a pod záložkou zdroj můžete volit z různých zvukových efektů, které si přejete při splnění vašich podmínek slyšet. V záložce platnost zvolte časové rozmezí a následně vpravo zatrhněte počet opakování.

Pokud máte vše nastaveno, potvrďte tlačítkem OK nebo spusťte v testovací verzi či můžete pokyn zrušit.

Následující fotografie obrazovky vám ukáže, jak může nastavení alarmu vypadat.

 

Nastavení je patrné v šedém okénku, kde je vidět, jaké hodnoty alarm zaznamenává a co přesně hlídá. Ke kontrole či přenastavení údaje se můžete kdykoliv vrátit nebo otevřít další pokyn k alarmu.

Úprava pokynu či vytvoření nového pokynu je velice jednoduchá. Pravým stiskem tlačítka myši do již nastaveného řádku šedé barvy se vám rozbalí následující nabídka.

 

Standard Terminál OBCHOD

Díky této záložce můžete pohodlně nakupovat vše, co s trhem souvisí. Kromě nákupů můžete také pronajímat nebo si číst na jednotlivé produkty recenze.

Standard Terminál ↦ KNIHOVNA

Obdobné funkce nabízí také knihovna, která vám ještě lépe dopomůže pochopit celé fungování trhu a usnadnit práci.

Standard Terminál ↦ STRATEGIE

Tato záložka obsahuje informace automatických obchodních systémů.

Standard Terminál ↦ DENÍK

Tato záložka je pro vás určitým pohledem do minulosti v souvislosti s vaší aktivitou na trhu. Deník zaznamenává přesné transakce, které byly provedeny, včetně časového vyjádření.

 

 

Standard ↦ Navigátor

Již jsme si ukázali, kde se v systému tato funkce nachází. Funkci navigátor můžete spustit za pomoci ikonky v nabídce Standard. Nebo můžete využít záložky Pohled – Navigátor, kde ji můžete otevřít nebo zavřít.

 

 

Funkce navigátor obsahuje další možnosti, které lze za pomoci malých křížků a pomlček (+ a -) rozbalovat či zabalovat. Viz obrázek.

Standard ↦ Navigátor ↦ ÚČTY

První položkou jsou „Účty“, kde vidíte různé nastavené účty. Záložku můžete rozbalovat či zabalovat.

Standard ↦ Navigátor ↦ UKAZATELE

Tato položka, někdy nazývána též jako indikátory nabízí seznam různých indikátorů, které je možné aplikovat přímo do grafů ve využívané platformě. Určitě vás osloví známé ukazatele jako jsou medvědi nebo býci, k nalezení pod názvem „bulls“ či „bears“. Ukazatele jednoduše přetáhněte levým tlačítkem myši do požadovaného grafu. Zde se vám indikátor projeví a ukáže vám požadované hodnoty.

 

Standard ↦ Navigátor ↦ STRATEGIE

Za pomoci této položky můžete využívat různé strategie, které jsou již přednastavené a mohou vám pomoci v počátcích získávání vašich zkušeností.

Standard ↦ Navigátor ↦ SKRIPTY

Tuto záložku pravděpodobně v této chvíli nevyužijeme.

Navigátor ↦ obecné vs. oblíbené

 

Výhodou systému je možnost přetažení oblíbených položek do sekce „Oblíbené“, což umožňuje jejich jednodušší používání.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3b. ČÁST

 

NABÍDKA OBDOBÍ

Tato část práce se zaměřuje na nabídku období a bude ukázáno, jak je možné s touto důležitou funkcí pracovat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teď vás asi bude zajímat, jak si nastavit sledování různých grafů v potřebném, tedy různém časovém období.

 

V první řadě si zvolte graf, který chcete sledovat. Můžete kliknout na jeden ze čtyř grafů, který máte právě zobrazený v systému nebo za pomoci zobrazení „Trh“, kliknutí na daný měnový pár a následné zobrazení za pomoci „Okno grafu“ zobrazit jakýkoliv jiný graf.

Poté se podívejte v systému na následující nabídku, která se nachází vedle základní nabídky či pod ní, záleží na tom, jak máte aktuálně nastaveno.

 

Klikáním na jednotlivé varianty (M1, M5, M15,..) můžete volit jednotlivé časové rozmezí.

V této chvíli vás bude pravděpodobně zajímat, jak můžete sledovat graf, a tak predikovat jeho vývoj a zejména jak můžete měnit časové nastavení grafického zobrazení.

V první řadě kliknete pravým tlačítkem na graf, který chcete sledovat. Poté na tento zvětšený graf klikněte opět pravým tlačítkem a tím se vám nabídnou různé možnosti.

 

 

Pravý klik do grafu Období ↦ ČASOVÉ VYMEZENÍ

 

Vyberte možnost období a můžete si nastavit různé úrovně v hodnotách několika minut až měsíců. Vhodné nastavení časových period vám umožní přesnou orientaci v grafech. V zobrazené nabídce můžete též nastavovat obchodní limity či zadávat nebo rušit příkazy a transakce.

Pokud však začínáte a s platformou se teprve seznamujete, doporučujeme vám pravým tlačítkem kliknout kamkoliv do zvoleného grafu a rozbalit možnost „Období“. Tím se dozvíte, co která zkratka znamená.

 

V tomto případě totiž kromě zkratek uvidíte i to, co jednotlivé zkratky znamenají a orientace pro vás bude o mnoho jednodušší.

Až poté, co se naučíte s těmito zkratkami pracovat, můžete využít služeb nabídky na horním panelu obrazovky, respektive v sekci „Období“.

 

Přizpůsobení platformy MT4

Většina funkcí směřuje k tomu, abyste si mohli obrazovku nastavit tak, aby to pro vás bylo co nejvíce přehledné. Přesouvat můžete také nabídku standard či již zmíněnou nabídku Období. Obě tyto nabídky se při zapnutí nacházejí pod záhlavím celé platformy. Zároveň se zde nachází možnost Grafy a Trendová analýza.

 

 

Jednotlivé položky si můžete v systému seřadit dle vlastní libosti, potřeby a aktuálního využití.

 

Pokud nemůžete nalézt v systému některou z popisovaných nabídek, například standard, grafy, trendová analýza nebo období, nejdříve je potřeba tuto nabídku zatrhnout v možnostech: Pohled ↦ Nástroje. Teprve poté můžete nabídku oddělit od horního panelu, připnout ji kamkoliv do prostoru a teprve pak s nabídkou pracovat.

 

 

 

 

3c. ČÁST

 

NABÍDKA GRAFY

V této části práce se dozvíte, jak pracovat s grafickými prvky celého systému.

 

 

 

 

 

 

 

Jak si tuto nabídku přetáhnout z hlavního panelu kamkoliv jinam, už asi víte. Pokud nevíte, uchopte nabídku, kterou vidíte na snímku obrazovky za její levý kraj (vyznačeno na snímku) levým tlačítkem myši a přesuňte, kamkoliv budete chtít.

 

Nabídku můžete samozřejmě ponechat na hlavním panelu. Opět připomínáme, že pokud nabídku Grafy nikde nevidíte, zkuste Pohled ↦ Nástroje ↦ Grafy.

 

Grafy ↦ Sloupcové grafy – zkoumaný graf se změní na sloupce díky kterým jsou velice efektivní

Grafy ↦ Svíčkové grafy – jsou podobné předchozím grafům, ovšem s barevným odlišením.

Grafy ↦ Čárové grafy – tyto grafy jsou pro sledování celého průběhu měnových párů velice jednoduché a ukazují jednoznačné informace.

Grafy – lupa +/- za pomoci lupy můžete grafické znázornění přibližovat či oddalovat

Grafy ↦ Uspořádat okna odděleně bez překrývání. Pokud se vám zadaří otevřít v systému příliš mnoho grafů, které se překrývají a tím jsou špatně čitelné, můžete kliknout na uvedené tlačítko, připomínající čtyři grafy u sebe a tím se automaticky vaše zkoumané grafy seřadí tak, aby byly všechny uspořádané a čitelné.

Grafy ↦ přesunout graf při vstupu ticku/ posunout graf na konec – jedná se spíše o doplňkové funcke, které využijete až spíše při větší úrovni využívání systému.

Grafy ↦ Seznam uakzatelů – tuto funkci prozatím též spíše navyužijete

Grafy ↦ Období – tuto funkci již známe, jedná se o nastavení potřebného období v daném grafu, které se pohybuje v rozmezí jedné minuty až jednoho měsíce.

Grafy ↦ Šablony – díky šablonám můžete měnit vzhled grafů a zaměřovat se tak detailně na potřebné údaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3d. ČÁST

 

NABÍDKA TRENDOVÁ ANALÝZA

Tato část práce se zaměřuje na problematiku trendové analýzy a práce s ní.

 

 

 

 

 

 

 

 

Opět nabídku trendové analýzy můžete volně přesouvat nebo s ní pracovat přímo na horním panelu.

 

Trendová analýza v podstatě ukazuje zvolenou studii, která je zakreslena přímo do grafu. Hlavní výhoda přitom spočívá v tom, že si ji tam můžeme zakreslit sami, a tak si poznačit, co právě potřebujete sledovat.

 

Fibonacce Retracement

Znázornit Text Vyznačit textové pole

 

Kurzor Šipky

Křížek

Linka vertikální a horizontální

Vyznačit Ekvidistanční kanál

Trendová linka

 

Jednotlivé funkce si můžete sami vyzkoušet.

Trendová analýza ↦ Kurzor – za pomoci kurzoru můžete graf volně posouvat ze strany na stranu a dívat i na vzdálená období

Trendová analýza ↦ Křížek – tato funkce je velice důležitá, protože s její pomocí je možné nalézt buď přímo požadovanou cenu, které se nachází na ose Y nebo požadovaný čas, na ose X. Funkce se používá tak, že nejdříve kliknete levým tlačítkem na danou funkci, poté kliknete na požadované místo v grafu a zobrazí se vám množství pipů mezi dvěma zvolenými body. Hlavní přínos této funkce spočívá v tom, že uživatel nemusí sám počítat rozdíly cen mezi dvěma body.

Trendová analýza ↦ Vyznačit vertikální/horizontální linii. Tato funkce umožňuje vyznačit si do grafu horizontální či vertikální linii a při každém posunutí grafu zůstane linie stále tam, kde jste si ji vyznačili.

Trendová analýza ↦ Vyznačit linii trendu. Tato funkce vám pomůže sledovat jednotlivé trendy, jejich růst a pokles. Dokáže kopírovat růst či pokles daného grafu a vyznačit jej.

Trendová analýza ↦ Fibonacce Retracement – jedná se o nástroj technické analýzy, který vám pomůže zjistit, jaký podílový ukazatel například 4 po sobě jdoucích čísel.

Trendová analýza ↦ Znázornit text – za pomoci této funkce můžete vkládat přímo do grafu text. Díky tomu je možné si do grafu dělat jakékoliv poznámky.

Trendová analýza ↦ Vyznačit textové pole – tato funkce umožňuje též zaznačení vlastního textu přímo do grafu.

Rozdíl mezi funkcí Znázornit text a Vyznačit textové pole

Zde je důležité podotknout, že zatímco funkce „Znázornit text“ se váže přímo ke grafu a s posouváním grafu se také posouvá, naopak funkce „Vyznačit textové pole“ záměrně text neposunuje i s grafickým znázorněním. Můžete si tak všimnout, že s posouváním grafu je text stále na stejném místě.

Trendová analýza ↦ Šipky – doplňková funkce, za jejíž pomoci můžete do grafu vkládat různé znaky, jako je palec nahoru či dolů, znak stop a další. Znaky se posouvají společně s grafem.

 

 

Jak ukazatele odstranit?

Odstranit či upravit jakékoliv ukazatele v grafu můžete pravým klikem myši přímo do grafu, následně výběrem „Seznam objektů“, který otevřete a následně zvolíte možnost, co si přejete s indikátorem učinit. Můžete jej zobrazit, editovat, odstranit.

 

Lepším způsobem, jak indikátor odstranit je kliknout na ukazatel pravým tlačítkem myši a zvolit možnost „odstranit“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ČÁST

 

OTEVŘENÍ A UZAVŘENÍ OBCHODU

V této části práce bude pozornost zaměřena na možnosti otevírání a uzavírání obchodu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OTEVŘENÍ OBCHODU

Otevřít obchod je možné za pomoci různých cest a způsobů. Snad nejjednodušším způsobem je pravý klik myší do tabulky trhy, na daný měnový pár a po otevření nabídky volby „Nový pokyn“.

Trh ↦ Symbol ↦ Poptávka/Nabídka ↦ Nový pokyn

 

Jakmile rozkliknete „Nový pokyn“, uvidíte následující tabulku.

 

Hned vlevo se vám zobrazí graf ticků, kde se zobrazuje aktuální graf a jeho pohyby.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ SYMBOL. Měna, o kterou se jedná, která obsahuje kromě základních měnových zkratek zkratek konkrétní znění měny, o kterou se jedná

Trh ↦ Nový pokyn ↦ OBJEM. Objem není udáván v konkrétní měně, ale je uváděn v lotech. 1 lot je roven 100 000 měny našeho účtu. (mini lot, 0,1 je roven 10 000 a 0,01, zvaný jako mikrolot se rovná 1000 dané měny).

Trh ↦ Nový pokyn ↦ ZASTAVENÍ ZTRÁT neboli uplatnění pokynu stop loss značí cenovou úroveň, na které se má obchod automaticky zavřít. Tento pokyn je dobrý ve chvíli, kdy jde trh takzvaně proti nám.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ REALIZOVAT ZISK. Pokyn, často známý po originálním názvem take profit. Sami si nastavíte cenovou úroveň, při které se má obchod automaticky uzavřít. Pokyn se uplatňuje v situaci, kdy jde trh naším směrem.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ Komentář – zde je možné napsat si cokoliv, co se k danému obchodu vztahu a co je třeba si zapamatovat.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ Typ – Tržní realizace. Tato funkce obchod otevře okamžitě, za tržní cenu, kterou vidíte na obrazovce. Pokud se rozhodnete pro uplatnění možnosti čekající pokyn, je třeba vyplnit další důležité údaje, jako je typ obchodu, za jakou konkrétní cenu pokyn podat a dobu exspirace. S čekajícím pokynem se blíže seznámíme později.

Pokud se rozhodnete uskutečnit tržní realizaci, pak můžete prodat či koupit za tržní cenu. Ve chvíli, kdy stisknete červené či modré tlačítko s uvedeným nápisem, je obchod otevřen a zadaný pokyn můžete již sledovat v záložce „Obchod“ (Pohled ↦ Terminál ↦ Obchod). Později také v historii účtu.

Koupit/prodat za tržní cenu

Prodat a koupit za tržní cenu se od sebe výrazně liší. Pokud se rozhodnete „koupit“, pak spekulujete na růst ceny, a tedy pokles ceny je pro vás ztrátový.

Naopak „prodat“ znamená spekulovat na pokles trhu.

 

 

 

 

 

UZAVŘENÍ OBCHODU

Jestliže jste otevřeli obchod, pak ho také musíte uzavřít. Do této chvíle není možné určit, jaký je váš zisk či vaše ztráta. Tyto informace lze uvést až s uzavřením obchodu.

 

Pokud chcete pokyn uzavřít, kliknete pravým tlačítkem na řádek, kde se otevřený pokyn nachází a vyberete nabídku „Zavřít pokyn“. Nezapomeňte, že pokyn se uzavře okamžitě a to ať už se nacházíte v zisku či ztrátě. Jakmile tak učiníte, uzavřenou transakci můžete vidět v „Historii účtu“, kde zároveň vidíte celkový zisk či ztrátu na vašem účtu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚPRAVA POKYNU

 

Upravit pokyn můžete za pomoci pravého kliku myší do daného, již existujícího příkazu v záložce obchod, kde v nabídce zvolíte možnost upravit/odstranit pokyn.

Zobrazí se vám následující tabulka.

 

V této tabulce můžete přenastavit úroveň, zastavit ztráty či realizovat zisk.

 

 

ČEKAJÍCÍ POKYNY

Měli jste možnost do tržního prostoru vstoupit ihned nebo zadat jako pokyn čekající. Čekající pokyny využijeme ve chvíli, kdy si chceme nastavit vlastní cenovou úroveň, za kterou jsme ochotni obchodovat.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ ČEKAJÍCÍ POKYN

 

Trh ↦ Nový pokyn ↦ Čekající pokyn ↦ TYP. Zde můžete zvolit buy limit/stop limit nebo buy stop/sell stop. Podle toho, jakou transakci si přejete provést.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ Čekající pokyn ↦ Za cenu – zde si sami zvolíte konkrétní cenu, za jakou chcete transakci provést.

Trh ↦ Nový pokyn ↦ Čekající pokyn ↦ Exspirace – tímto nástrojem se rozumí, do kdy má mít pokyn splatnost.

Po nastavení klikněte na tlačítko „podat pokyn“. Tento čekající pokyn se vám objeví, stejně jako ostatní otevřené pokyny v záložce obchod, a to konkrétně pod šedým rámečkem, kde jsou zobrazeny klíčové údaje.

Výhodou pokynů je, že se obchody otevřou i v případě, kdy jsme offline nebo máme vypnutý počítač. Čekající pokyn automaticky reaguje na nové nabídky na trhu.

Buy stop vs. buy limit

Jistě jste si všimli, že vám systém nabízí dvě varianty nákupu a prodeje, a to STOP a LIMIT.

BUY STOP znamená vstup do dlouhé pozice, kde je přednastavena cena vyšší, než je cena aktuální. Spekuluje se zde na růst ceny.

SELL STOP znamená opačný pokyn k buy stop. Vychází se z předpokladu, že dojde k rychlému poklesu cenu. Cena, za kterou se obchod otevře je nižší než aktuální cena na trhu.

BUY LIMIT – zde má uživatel předpoklad dočasného poklesu ceny, po kterém následuje obrat a cena opět poroste. Tento pokyn uživateli umožní nakoupit za nižší cenu než je cena aktuální. Spekuluje se zde na růst ceny.

SELL LIMIT – je opozicí k limitu buy limit a investor předpokládá růst ceny do určité úrovně, po které nastane opět pokles ceny. Jedná se tedy o krátkou pozici, která se uskuteční za vyšší cenu, než je cena aktuální.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ČÁST

 

FUNCKE GRAFŮ

Tato část e-knihy se zaměřuje na grafy a jejich funkce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Možnosti a funkce grafů jsou též celkem široké. Tuto nabídku otevřete pravým klikem myši přímo do grafu.

 

Pokud nejsou v grafu zaznačeny trendové linky, pak se v nabídce neobjeví možnost „Seznam objektů“

Graf ↦ Buy limit – s touto možností jsme se již seznámili

Graf ↦ Obchod. Tato funkec nabízí již zmíněné funkce a to Buy limit, Sell stop, Alarm a Nový pokyn. S tím, jak tyto možnosti fungují jsme se již seznámili v předchozím textu.

Graf ↦ Hloubka trhu. Tato funkce vám otevře další tabulku, kde vidíte podrobné hodnoty okamžité poptávky a nabídky na trhu.

Graf ↦ Obchodování jedním kliknutím. Jedním klikem na tuto funkci vložíte do grafu výrazně zbarvenou tabulku, s jejíž pomocí můžete obchodovat za pomoci pouhého jednoho kliku právě do zobrazené tabulky. Tabulka může být modrá nebo červená, podle toho, jakým směrem se hodnota měnového páru mění.

Ostatní funkce jsme si již během výkladu přiblížili.

 

 

 

 

 

 

 

  1. ČÁST

 

VÝHODY PLATFORMY

Tato část knihy se zaměří na hlavní výhody platformy MetaTrader 4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platforma MetaTrader 4 je k užívání zcela zdarma a v současné době je nejvíce užívaná a zejména patří mezi nejvíce oblíbené platformy.

Platforma nabízí velice užitečné funkce a nástroje, které vám umožní přednastavit si různé limity a zefektivnit tak vaši práci a to zejména i v případě, že jste offline.

Platforma se vyznačuje svojí jednoduchostí na ovládání zabudovanými nástroji, které vás sami navedou, když nevíte, jak dále postupovat.

Tuto platformu využívá více než 90 % všech brokerů a zejména ji dále nabízejí k používání.

Systém nabízí možnost volného vyzkoušení si práce s platformou ve formě demoverze, která je zcela zdarma a bez jakéhokoliv rizika.

Platforma obsahuje nespočet důležitých a praktických indikátorů, ukazatelů, možnosti poznámek, automatických obchodních systémů a také skriptů.

Platforma je dostupná 24 hodin denně 7 dní v týdnu a obchodovat můžete po celých 24 hodiny denně po dobu 5 dní v týdnu. Během zbývajících dvou dnů můžete sledovat, jaké jsou vaše dosavadní výsledky obchodování a připravovat se na další transakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR

Cílem práce bylo podat ucelený výklad, který vám pomůže se dobře seznámit s fungováním a zejména jednotlivými funkcemi celé platformy. Díky tomu jste se dozvěděli, jak správě systém používat a jak obchodovat s měnovými páry.

Díky platformě MetaTrader 4 a jejího podání od FINEXO.com si můžete zkusit obchodování zcela nanečisto a bez rizika.

Ačkoliv kniha podává velice podrobný popis všech jednotlivých funkcí, je určitě vhodné si každou funkci vyzkoušet sám za pomoci této platformy. V užívání systému byste si měli být jisti a jednotlivé funkce dobře znát a uměn používat. A pokud nebudete ve ztrátě a naopak budete oplývat ziskem, teprve potom si můžete založit reálný účet a začít vydělávat peníze. Nezapomeňte však, že při obchodování byste měli riskovat pouze provizi!

V případě jakýchkoliv otázek a dotazů se neváhejte obrátit na společnost FINEXO.com, která vám velice ráda zodpoví všechny vaše otázky a provede vás základní nabídkou celé platformy.

 

 

 

 

 

 

Škola-investora.cz